Рекламации

Форма за рекламации


  *Попълването на имейл адреса е препоръчително, за да следите статуса на Вашата рекламация.

  Условия за рекламация

  Уважаеми клиенти,

  Преди да пристъпите към подаване на рекламация, моля, уверете се, че сте спазили всички условия за правилно функциониране, експлоатиране и поддръжка на закупените от вас врати.

  • Механичните части на вратата (патрон, дръжки, брави, панти) се смазват един път месечно;
  • Вратата се почиства с препарати, които не съдържат спирт, ацетон, киселини или твърди частици;
  • При разхлабване на крепежните елементи на вратата е необходимо те да бъдат внимателно притегнати;
  • Вратата е монтирана в помещение с минимална температура на средата -5°С и максимална температура +30°С. Влажността на помещението не трябва да надхвърля 40%.

  Имате право да подадете рекламация при констатирани:

  • Дефекти възникнали от производството;
  • Фабрични дефекти;
  • Отклонения, които не съответстват на Европейския стандарт EN 1529 и EN 1530 в Клас на допуск 1 според Европейския класификатор;
  • Несъответствие между поръчаната и доставена стока.

  За да подадете рекламация, моля, попълнете контактната форма.

  Рекламацията ще бъде разгледана в законоустановения срок от 30 дни.